AGE PLUS, a.s.


Agentura byla založena jako společnost s ručením omezeným v lednu 2000, jejími prvními klienty
se staly společnosti Nemocnice Liberec a Škoda Auto.

Partner:   LED LCD TV

V roce 2002 dochází k transformaci AGE PLUS na akciovou společnost. Agentura přijímá členství v Asociaci Public Relations Agentur (APRA) a stává se členem mezinárodní organizace public relations agentur ICCO (International Communications Consultancy Organisation), která sdružuje národní asociace PR agentur.

V roce 2005 zaměstnanci agentury úspěšně absolvují London School of Public Relations. Agentura AGE PLUS úspěšně prochází v prosinci roku 2005 certifikací CMS dle mezinárodních kvalitativních standardů vztahujících se k řízení poradenských firem v oblasti public relations.Asociace Public Relations Agentur (APRA) je dobrovolné sdružení Public Relations agentur působících na území České republiky. Byla založena v roce 1995 a v současné době sdružuje 25 členských agentur. APRA je členem mezinárodní organizace ICCO (International Communications Consultancy Organisation) sdružu-jící národní PR asociace po celém světě.

APRA vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je reprezentovat obor PR zejména k odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru.

Mezinárodní organizace ICCO

Mezinárodní organizace ICCO (International Communications Consultancy Organisation) je mezinárodní organizace, která sdružuje jednotlivé národní PR asociace. Byla založena v roce 1986. V současné době sdružuje národní asociace 24 států, tedy více jak 850 členských agentur. To reprezentuje přibližně 75 % trhu PR v Evropě. V čele ICCO stojí Carlos Lareau z Burson-Marsteller, generálním sekretářem je Simon Quarendon.

V roce 2003 přijalo mezinárodní sdružení národních Public Relations asociací metodiku certifikace CMS (Consultancy Management Standard) za globálně platný systém certifikace kvalitativních standardů vztahujících se k řízení poradenských firem v oblasti public relations. Globální zavedení metodiky CMS předcházela lokálně platná metodika CMS, která byla vyvinuta britskou národní asociací PR agentur PRCA ve spolupráci s certifikační agenturou Det Norske Veritas (www.dnv.cz). Česká národní PR asociace APRA přijala tuto metodiku v roce 2001.

Cílem existence a užívání Consultancy Management Standard je:

  • zvýšení transparentnosti certifikovaných firem pro jejich okolí

  • získání výhody ve srovnání s konkurenty, kteří daných standardů nedosahují

  • zlepšení procesů a informačních toků ve firmě a tím zvýšení produktivity práce

  • zajištění mezinárodní kompatibility zejména v souvislosti se vstupem ČR do EU

Získání a platnost certifikátu je podmínkou členství v APRA. Každá členská agentura musí projít úspěšně procesem certifikace, a to nejpozději do 24 měsíců od svého vstupu do Asociace.

Zásady ochrany osobních údajů reklamy Google